Mikrovetranie

Z našej dennej praxe môžeme konštatovať, že vysvetľovanie a zisťovanie príčin nadmerného orosovania okien priamo u zákazníkov je veľmi citlivá záležitosť. Panuje názor, že vetraním sa zbytočne „vypúšťa“ teplo, pričom cena tepelnej energie neustále stúpa. Pravdou je, že otvorenie tzv. „ventilačky“, t.j. otvorenie okenného krídla do sklopenej polohy je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené pomerne dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní, steny miestnosti sa ochladzujú, čerstvý vzduch sa v miestnosti len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je intenzívne vetranie otvorením okenných krídiel dokorán na 5-10 minút. Je to potrebné urobiť niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním. Čerstvý suchší vzduch sa nahrnie do miestnosti za pár minút (5-10), veľmi rýchlo sa však zohreje od stien, ktoré sú naakumulované teplom, a za krátky čas vetrania nestihli ešte vychladnúť. Spravidla po 5-10 minútach od zatvorenia okien je čerstvý vzduch zohriaty. Užívateľ bytu takto získa vzduch bohatý na kyslík a urobí prvý, ale najdôležitejší krok k tomu, aby eliminoval orosovanie okien.

 
 
 

V drvivej väčšine prípadov, kedy užívatelia kvalitných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania stačilo upraviť režim vetrania (najmä dokonale vyvetrať pred spaním) a problémy zmizli.

Primerané riešenie požadovanej výmeny vzduchu je možné dosiahnuť prostredníctvom špeciálnych vetracích systémov (klapiek, prevetrávačov, vetracích mriežok). Riešenie tiež častokrát ponúka samotný výrobca kovania. Jednou z možností celoobvodového variabilného systému okenného kovania typu Winkhaus autoPILOT pre otváravo – sklápacie okná je aj doplnkové vybavenie tohto kovania, známeho pod viacerými zaužívanými názvami, ako je napr. prevetrávanie, mikro – ventilácia, štrbinové vetranie či tzv. štvrtá poloha kľučky. Tento typ kovania na všetkých vyrobených otváravo – sklopných oknách v spoločnosti NOVES je bežnou súčasťou, ak nie je požadované inak. Cenovo a funkčne vyššou možnosťou vetrania oproti maximálne sklopenej polohe krídla je použitie viacpolohového vetrania. Prvky kovania pre takéto vetranie sú umiestnené vždy v závislosti od konkrétneho rozmeru okna a možností buď:

Na zvislej časti krídla okna na prevodovej lište tzv. rozvore alebo vo vrchnej vodorovnej časti krídlového kovania na tzv. hornej nožnici.

Pre systémy s dorazovým ako aj so stredovým tesnením existuje systém aluplast Regel Air®, ktorý sa montuje do hornej oblasti medzi rám a krídlo, nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okna a je vhodný aj pre zvukovoizolačnú triedu IV do 42dB. Novinkou medzi týmito systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa taktiež montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42dB, tým že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru.

Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10-20 krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé.

Použitá literatúra :

1. Dipl. Ing. Daniel Holler, riaditeľ aluplast Slovakia s.r.o.: Vetranie – pri moderných oknách nutnosť!
2. doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebnícka ročenka 2004, str. 122-124 – „Prevencia kondenzácie vodnej pary na zasklení“ Stavebná fakulta STU, Bratislava
3. Ing. Robert Žúdel, aluplast Slovakia s.r.o.: Riešenie detailu osadenia okenných konštrukcií, edícia Dom a byt, Antar, apríl 2005

NOVINKA - ALUPLAST BASIC AIR PLUS

Novinkou medzi vetracími systémami je aluplast BasicAir plus®, ktorý sa montuje do hornej oblasti okien medzi rám a krídlo, ale používa sa len pre systémy so stredovým tesnením. Nezhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti okien, funguje už od rozdielu tlakov 4Pa, dosahuje zvukovo - izolačné parametre triedy IV do 42dB, tým že nie je potrebná žiadna manipulácia s konštrukciou okna zachováva jeho vysokú bezpečnosť, podporuje jeho eleganciu a má integrovanú ochranu proti vniknutiu hmyzu do interiéru.

Vetracie systémy pomáhajú pri prevencii proti vzniku plesní. Investícia do nich je 10-20 krát nižšia ako možné náklady spojené so sanáciou objektu a riziko ohrozenia zdravia jeho obyvateľov. Vetranie by nemalo byť v žiadnom prípade podceňované, pretože jeho zanedbaním môžeme spôsobiť škody, ktoré sú trvalé a na vlastnom zdraví nemá zmysel šetriť.