Údržba
plastových okien

Návod na údržbu a ošetrovanie plastových okien a dverí:

OBSLUHA PLASTOVÝCH OKIEN

Plastové okná firmy Noves okná, s.r.o. sú vybavené celoobvodovým kovaním, ktoré umožňuje ovládať krídlo jednou kľučkou a uviesť ho do štyroch polôh – zatvorené, otvorené, sklopené a štrbinové vetranie (viď obr.)

 
 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA


 

Odstránenie ochranných fólií, odstránenie hrubých nečistôt po omietaní

Výrobky sú opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii, montáži, nie pri stavebných úpravách (napr. pri omietaní ostení). Povinnosťou montážnej skupiny je tieto fólie po zabudovaní výrobku do otvoru odstrániť, pretože neslúžia na ochranu pred poškodením pri murárskych prácach.

Zhotoviteľ doporučuje odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami, pri hliníkových výrobkoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontaktu hliníka s vápnom a cementom, z toho dôvodu doporučujeme chrániť povrch hliníkových výrobkov pri omietaní bezpečnostnou páskou. Ak tak neučiní, doporučujeme hrubé nečistoty bezprostredne po omietaní odstrániť namočenou murárskou štetkou.

Čistenie a ošetrovanie okien

Nečistíte prosím na Vašich oknách iba sklo, ale i rám - zvýšite tým úžitkovú hodnotu okna. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. Na odstránenie tvrdých nečistôt zo stavby možno použiť napr. pre plastový výrobok Fenosol, pre hliníkový výrobok Gefopur UW 10, Gefopur 5.

Čistiaci prostriedok naneste plátenou handrou na povrch, rozotrite, nechajte prischnúť a pretrite suchou handrou. Na hliníkové okná väčšina organických kyselín (ako octová, jablčná, citrónová, mliečna, vinná i koncentrované) nemá vplyv, odolný je tiež voči koncentrovanej kyseline dusičnej. Negatívne naň pôsobia kyselina soľná, síričitá a veľmi silné lúhy, hydroxid draselný, lúh sódny a amoniaková sóda, v teplom stave ale v menšej miere kyselina octová a citrónová.

PVC materiál profilov okien má sklony k elektrostatickému náboju. Leštenie túto vlastnosť ešte zvýrazňuje. Vzniku elektrostatického náboja možno predísť čistiacim prostriedkom obsahujúcim antistatikum (napr. Pronto spray proti prachu vhodné na nábytok, plast, sklo, TV A Hifi, iné čistiace prostriedky pre PVC časti osobných počítačov). Takýto čistiaci prostriedok zabezpečí odbúranie vysokého elektrostatického náboja na PVC profiloch a tým redukuje sklon k opakovanému znečisťovaniu (k usádzaniu prachu na oknách).

Druh značistenia Odstrániť polotvrdou špachtľou a nechať uschnúť Handrou vytrieť do sucha Umyť vodou Čistiť čistiacim prostriedkom pre domácnosť bez drsných častíc Čistiť chemickými prostriedkami a leštidlami vyslovene vhodnými pre PVC
Odretie hliníku        
Bitúmenová živica        
Ceruzka        
Disperzná farba        
Fixka        
Organické / anorganické tuky        
Sádra        
Guma        
Vykurovací olej        
Moridlo na drevo        
Impregnovanie dreva        
Vápenná malta        
Tmel        
Lepidlo        
Guličkové pero        
Lak (nitro)        
Tmel z ľanového oleja        
Olejová krieda        
Olejový lak        
Hrdza        
Sadza        
Salmiak      
Šelak        
Školská krieda      
Vosk (parketový, sviečka a pod.)        
Pastelka        
Cementová malta        

 

Údržba tesnenia

Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby Vaše tesnenia na oknách a dverách tesnili proti vode a prievanu dlhšiu dobu, teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Sú bežne dostupné v obchodoch. Tesniace profily z PVC, alebo kaučuku by nemali prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

Odvodnenie

Na každom okne sú z vonkajšej strany umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody – udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete, ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.

Údržba kovania

Vaše okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonávaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti (viď. obr.) je potrebné premazať, aby sa ľahko pohybovali (napr. olejom WD-40). Takúto údržbu je potrebné vykonať najmenej dvakrát za rok.